Fresh From The Captain'S Sibeal. - Sibeal Tested, Mother Approved.

Fråga vid rätt tillfälle

Jag försöker lära mina barn att läsa människor och läsa av när det är läge för vissa saker. Om pappa tillexempel är på dåligt humör så är det inte så smart att fråga om man får gå på festen på fredag just då. De mindre barnen är försvånansvärt bra på det men jag vet att de liksom sina syskon kommer att förlora den känslan när de blir tonåringar. Då är det som att de dras till de här fellägena för att fråga om saker. Ibland får jag nästan känslan av att de vill få ett nej efter som det så tydligt kommer vid fel tillfälle.