Fresh From The Captain'S Sibeal. - Sibeal Tested, Mother Approved.

Plugga för framtiden

Om man kan få sina studier att fungera smärtfritt, kan man lyckas med det genom att man tar en yrkesutbildning i Stockholm? Detta är en fråga som man kanske inte riktigt kan besvara på ett enkelt sätt. Men jag anser däremot att man kan få den lyckade processen på det sättet då man genom studier lär sig mer och växer både yrkesmässigt men också som person. Visst, det är lite jobbigt att plugga men det handlar inte bara om att få det som alla vill ha utan det handlar om enklare saker och faktiskt är det saker som kan uppnås om man bara lägger manken till som man brukar säga här.